Coboi
innova

INNOVA

CoBoi Innova és un espai d’innovació social on poder testejar noves fórmules per donar resposta a problemàtiques socials. Es planteja com entorn prou flexible i mal·leable com per a què es puguin dur a terme iniciatives, projectes o col·laboracions en funció dels nous reptes que la ciutadania i la pròpia comunitat de CoBoi vagin plantejant. Ens hem plantejat un nou repte, com a mínim un cada any, per investigar, co-crear i/o testejar noves fórmules d’innovació social vinculades a l’emprenedoria.

Els nostres reptes actuals són:

CoBoi Innova – Espais Buits

Període previst: 2015-2016

Com a laboratori social, el primer repte que ha impulsat CoBoi Innova ha estat Espais Buits. A principis de 2015 l’Ajuntament de Sant Boi va oferir una sèrie d’espais de la ciutat en desús a la ciutadania. En marc de CoBoi, i a mode de concurs, es va proposar un concurs que animava als ciutadans a plantejar idees de negoci de caire social, tenint present que havien de revitalitzar i donar nous usos a aquests espais cedits en condicions avantatjoses. D’aquesta manera, els espais esdevindrien una oportunitat per generar ocupació o posar a prova noves idees de negoci amb impacte social en l’entorn.

Considerant que era la primera edició d’aquest tipus de concurs a la ciutat, la convocatòria va ser tot un èxit: van presentar-se un total de 16 propostes. D’aquestes, totes les que complien els requisits mínims van ser convidades a treballar en la cocreació i prototipatge dels seus propis projectes en dues sessions de treball col·lectives. L’objectiu era contribuir a la continuïtat i l’evolució de les iniciatives, fossin o no seleccionades finalment.

Després de les dues jornades es va crear una comissió de valoració en la qual es van seleccionar els 5 projectes guanyadors dels respectius espais buits. En l’actualitat, treballem conjuntament l’Ajuntament de Sant Boi, CoBoi i l’empresa Tandem Social amb els emprenedors amb l’objectiu de consolidar les seves iniciatives.

Aquests 5 projectes seleccionats ajudaran a revitalitzar els  espais de la ciutat actualment en desús o amb un nivell baix d’activitat. Els projectes escollits són:

  • Circula Cultura, un espai de trobada sociocultural al barri de Marianao que es situarà al quiosc de la plaça Generalitat.
  • Biking Bad, un taller de reparació i intercanvi de bicicletes que s’intal·larà al quiosc del carrer de Bonaventura Calopa.
  • Juca, dedicat a les activitats i jocs de taula, tindrà lloc al local municial Can Boeu.
  • Eixam, una comunitat virtual i física de petits negocis i entitats que tindrà com a seu l’eix comercial del carrer Víctor Balaguer, compartida amb Óla.
  • Óla, un aparador temporal per a exposició i venda de productoes ‘online’ i ‘offline’ de productes, que s’establirà a l’eix comercial del carrer Víctor Balaguer, juntament amb Eixam.

L’Ajuntament cedirà aquests espais a les persones promotores dels projectes seleccionats durant un període d’un any (prorrogable fins a quatre).

 

Primeres passes per a la Xarxa d’Innovació Social del Baix Llobregat

Període previst: 2015-2016

CoBoi busca unir voluntats al Baix Llobregat per enfortir l’impacte social de les nostres organitzacions amb models de col·laboració innovadors.

Amb la implicació d’altres Ajuntaments del Baix Llobregat com El Prat o Sant Feliu, així com amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal, des de CoBoi estem impulsant i organitzant una trobada d’entitats de tot el Baix Llobregat vinculades a la Innovació Social. Pretenem crear un espai de trobada de llarga durada on poder compartir experiències, visions i aprenentatges per buscar punts de trobada i configurar accions comuns per buscar la major incidència en el nostre territori. Creiem en l’acció conjunta, col·laborativa i participativa, i és per això que des de CoBoi pretenem aplicar tots aquells valors i mecanismes que ens defineixen de la mà d’altres entitats afins.

La missió de la iniciativa és consolidar una comunitat sòlida i interrelacionada que aposti per uns valors i unes pràctiques vinculades a una Economia Social innovadora i solidària.

A partir de la disposició de propostes concretes volem orientar i alimentar un possible full de ruta per al període 2016-2020 en temes relacionats a la innovació social i el desenvolupament local al Baix Llobregat.

Actualment, ens trobem en la fase de primeres trobades amb les entitats signants i planificant les diferents accions que tenim previstes (prèvies, posteriors i durant la pròpia trobada, que tindrà lloc el proper mes de novembre). Amb la col·laboració de la cooperativa Labcoop estem identificant quines podrien ser la línies estratègiques de treball i com podriem afavorir la connectivitat i la difusió entre les activitat vinculades a l’economia i la innovació social.