Frikigames

Félix Díez, Álex Martínez i Pep Oliveras / 1ª Llançadora d'Emprenedoria
Frikigames blog

‘Frikigames’ és una iniciativa que aposta pel jocs com a eina de dinamització, aprenentatge, creativitat, inclusió i descobriment. Animar esdeveniments, fires o festes, convertir processos d’aprenentatge en dinàmiques motivadores i actives, o educar en valors com el treball en equip de forma divertida, és la especialitat d’aquests tres joves, sempre a través del joc. Com resa l’eslògan de Frikigames: Ludo ergo sum.