FEINART

Rut Espinosa, Juanjo Martos, Helena Roche / 4ª Llançadora d'Emprenedoria
FEINART

FEINART és un espai obert on es desenvolupen les emocions de les persones en recerca d’oportunitats professionals i/o emprenedores. Un espai de treball on es realitza: coaching grupal i individual, art per treballar creativitat i emocions, i on es genera una comunitat mitjançant activitats culturals, amb l’objectiu de reforçar l’autoestima, oferint medis i eines per la recerca de feina i/o el projecte professional.