EscribeTuLibro

Marc Hurtós, Víctor Luna / 3a Llançadora d'Emprenedoria
escribetulibro web

Naixem amb l’objectiu de fomentar la creativitat i la imaginació a través de la literatura. EscribeTuLibro és una plataforma d’escriptura col·laborativa on podràs submergir-te en un món creat entre milers de persones que formem part de la comunitat. A més, aquesta plataforma és un espai per crear els teus relats i difondre’ls.

A la vegada, hem elaborat el nostre propi programari perquè els centres educatius gaudeixin d’activitats diferents que millorin la gramàtica i ortografia dels estudiants, permetent, també, que els alumnes elaborin històries de forma conjunta i aconseguint que a final de curs tinguem un llibre on els autors siguin els mateixos escolars.

EscribeTuLibro permet crear, entre tots, una història.