ArthaVara

Marian López Cerrato / 4ª Llançadora d'Emprenedoria
20161110-24

ArthaVara és un Centre de Teràpies Alternatives i Consciencia Activa. Aquest projecte es crea amb molt sentiment i molta implicació personal amb la missió d’oferir respostes a l’àmbit de la salut i el benestar, a les situacions que ens succeeixen al nostre dia a dia.

La intenció del projecte es basa en crear, col·laborar, fomentar i expandir beneficis col·lectius i personalitzats, donant suport a aquelles persones que no es senten bé amb si mateixes o amb el seu entorn, mitjançant teràpies naturals i sessions d’activitats multidisciplinaries. Darrera d’aquesta missió hi ha un ferm propòsit d’enriquir el nostre municipi i posar a disposició de la ciutadania atractives jornades participatives.