Árbol Desos

Sensibilització sobre el canvi climàtic / Projectes vinculats /
canvi climatic, coboi, innovacio social, projecte social, sant boi
Árbol Desos és una iniciativa ambiental i social que te el propòsit d’ajudar a les persones a reduïr l’empremta de carboni i la seva contribució al canvi climàtic. Gràcies a una metodologia innovadora, Árbol Desos permet que qualsevol persona redueixi les emisions sense cost econòmic i es beneficii d’una millora en la qualitat de vida.
Víctor Rodríguez Barcones, l’emprenedor que impulsa aquest projecte, explica: “amb l’acompanyament de CoBoi he aconseguit apropar el meu projecte molt més a les persones i aprendre a divulgar una idea entre la societat. A més, els nous punts de vista que he trobat m’han permès ampliar l’abast de la idea inicial i m’han ajudat a madurar un concepte que va començar com un Treball de Fi de Grau. Gràcies a CoBoi he pogut estreure el meu projecte del món acadèmica i enfocar-lo al social”.
Si voleu més informació, podeu visitar la seva pàgina web.