ANIÉ

Carlos Martín i Alícia Cónsul / 2ª Llançadora d'Emprenedoria
anie 1

Anié és una empresa d’impacte social que treballa de manera transversal amb l’art i la natura per tal d’oferir serveis lúdico-educatius. Promou un projecte educatiu alternatiu basat en un mètode d’ensenyament personal i reflexiu, que acompanyi el creixement personal de l’alumne jutjant l’evolució i l’experiència més enllà dels resultats. Anié pretén fomentar la reflexió, la crítica i la llibertat per decidir; en definitiva, adquirir una actitud creativa davant la vida.